Elektri- ja telekommunikatsioonivõrgud

– Kuni 35 kV kaabel- ja õhuliinide rajamine
– Alajaamade ehitus ja rekonstrueerimine
– Ajutiste liinide rajamine ehitusobjektidele, ajutiste alajaamade paigaldamine
– Tänavavalgustusliinide ehitus
– Elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude kanalisatsiooni ehitus
– Ajutiste ajalaamade, jõutrafode ja teiseldatavate valgustuspostide rent

Katoodkaitse

Oleme ainus ettevõte Eestis, kes tegeleb katoodkaitse projekteerimise ja ehitusega mitmesugustele maa-alustele kommunikatsioonidele, torustikele, merekaidele, paakidele ja reservuaaridele.

Meie tegevusvaldkonda kuuluvad projekteerimistööd

Teostame projekteerimistöid kõigis meie tegevusvaldkondades.