E-mail kontaktidele:
info@pluvo.ee

Füüsiline aadress:
Värvi 4, 10621 Tallinn

Elektri- ja telekommuni-katsioonivõrgud

Kuni 35 kV kaabel- ja õhuliinide rajamine
Alajaamade ehitus ja rekonstrueerimine
Ajutiste liinide rajamine ehitusobjektidele, ajutiste alajaamade paigaldamine
Tänavavalgustusliinide ehitus
Elektri- ja telekommunikatsiooni-võrkude kanalisatsiooni ehitus
Ajutiste ajalaamade, jõutrafode ja teiseldatavate valgustuspostide rent

Katoodkaitse

Oleme ainus ettevõte Eestis, kes tegeleb katoodkaitse projekteerimise ja ehitusega mitmesugustele maa-alustele kommunikatsioonidele, torustikele, merekaidele, mahutitele ja reservuaaridele

Meie tegevusvaldkonda kuuluvad projekteerimistööd

Teostame projekteerimistöid kõigis meie tegevusvaldkondades.