E-mail kontaktidele:
info@pluvo.ee

Füüsiline aadress:
Värvi 4, 10621 Tallinn

Elektri- ja sidevõrgud

Elektrivõrkude ehitus ja hooldus pingega kuni 35 kV
Alajaamade ehitus ja rekonstrueerimine
Elektri- ja sidekanalisatsiooni ehitus
Tänavavalgustusliinide ehitus
Projekteerimine kõikides meie tegevusvaldkondades
Ajutiste liinide rajamine ehitusobjektidele, ajutiste alajaamade paigaldamine
Ajutiste ajalaamade, jõutrafode ja teiseldatavate valgustuspostide rent

Katoodkaitse

Oleme ainus ettevõte Eestis, kes tegeleb katoodkaitse projekteerimise ja ehitusega mitmesugustele maa-alustele kommunikatsioonidele, torustikele, merekaidele, mahutitele ja reservuaaridele

Meie tegevusvaldkonda kuuluvad projekteerimistööd

Teostame projekteerimistöid kõigis meie tegevusvaldkondades.